Запис Детальніше

Церковно-релігійні ідеї Юліана Романчука

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Церковно-релігійні ідеї Юліана Романчука
Дерковно-религиозные идеи Юлиана Романчука
Church-religious ideas Julian Romanchuk
 
Creator Пилипишин, О.
 
Subject церковно-релігійні ідеї
Юліан Романчук
Східна Галичина
греко-католицька церква
східна традиція
 
Description У статті проаналізовано церковно-релігійні ідеї Юліана Романчука, поширені у Східній
Галичині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Досліджено, що власне вони у тогочасних умовах -
виступали найбільш оптимальною формою самоорганізації українства з метою відстоювання національно-релігійних інтересів.
В статье проанализированы церковно-религиозные идеи Юлиана Романчука,
распространенные в Восточной Галиции в конце ХІХ- в начале ХХ в. Исследовано, что собственно
они в тогдашних условиях выступали наиболее оптимальной формой самоорганизации украинства с
целью отстаивания национально-религиозных интересов.
The article analyzes the church-religious ideas of Julian Romanchuk, common in Eastern Galicia in the
end of XIX- the early twentieth century. Investigated, that they own in contemporary terms - were the most
optimal form of self Ukrainians to defend national and religious interests.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T09:52:03Z
2015-01-22T09:52:03Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Пилипишин, О. Церковно-релігійні ідеї Юліана Романчука [Текст] / Олег Пилипишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 128–131. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5026
 
Language uk
 
Relation Історія