Запис Детальніше

Мовно-правописне питання в українському національному русі Східної Галичини 1850-х років

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мовно-правописне питання в українському національному русі Східної Галичини 1850-х років
Языково-правописный вопрос в украинском национальном движении Восточной Галичины 1850-х годов (по материалам тогдашней периодики)
Linguistic and orthographic issues in the ukrainian national movement in Eastern Galychyna of 1850’s (according to the press of that time)
 
Creator Райківський, І.
 
Subject Східна Галичина
мовно-правописне питання
український національний рух
народна розмовна мова
періодика
 
Description У статті аналізується мовно-правописне питання в українському національному русі
Східної Галичини 1850-х рр. Досліджувану проблему охарактеризовано з позицій її значення в
розвитку української національної свідомості.
В статье анализируется языково-правописный вопрос в украинском национальном движении
Восточной Галичины 1850-х гг. Исследуемую проблему охарактеризовано с позиций ее значение в
развитии украинского национального сознания.
The article analyzes the linguistic and orthographic issues in the Ukrainian national movement in
Eastern Galychyna 1850s. Studied the problem described from the standpoint of its importance in the
development of Ukrainian national consciousness.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T09:58:43Z
2015-01-22T09:58:43Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Райківський, І. Мовно-правописне питання в українському національному русі Східної Галичини 1850-х років [Текст] : за матеріалами тогочасної періодики / Ігор Райківський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 206–214. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5027
 
Language uk
 
Relation Історія