Запис Детальніше

Молдовська автономія 1924–1940 рр.: історичні умови виникнення та вплив на розвиток етносоціальної структури українського Причорномор'я між двома світовими війнами

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Молдовська автономія 1924–1940 рр.: історичні умови виникнення та вплив на розвиток етносоціальної структури українського Причорномор'я між двома світовими війнами
Молдавская автономия 1924-1940 гг: исторические условия возникновения и влияние на развитие этносоциальной структуры украинского Причерноморья между двумя мировыми войнами
Moldovan autonomy 1924-1940: the historical conditions of emergence and impact on ethno-social structure of ukrainian black sea region between the two world wars
 
Creator Щетников, В.
 
Subject Молдовська автономія
українське Причорномор’я
етносоціальна структура
етнонаціональний простір
загальноукраїнський вимір
 
Description У статті проаналізовано історичні умови виникнення та вплив Молдовської автономії у 1924-1940 рр. на розвиток етносоціальної структури українського Причорномор’я між двома
світовими війнами.
В статье проанализированы исторические условия возникновения и влияние Молдавской
автономии в 1924-1940 гг на развитие этносоциальной структуры украинского Причерноморья
между двумя мировыми войнами.
The article analyzes the historical conditions o f emergence and impact of Moldovan autonomy in
1924-1940 was the development of Ethno-Social structure of Ukrainian Black Sea region between the two
world wars.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T10:14:11Z
2015-01-22T10:14:11Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Щетников, В. Молдовська автономія 1924–1940 рр.: історичні умови виникнення та вплив на розвиток етносоціальної структури українського Причорномор'я між двома світовими війнами [Текст] / Василь Щетников // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 56–61. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5030
 
Language uk
 
Relation Історія