Запис Детальніше

Український самвидав першої половини 1960-х рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Український самвидав першої половини 1960-х рр.
Украинские самиздат первой половины 1960-х гг.
Ukrainian samizdat first half 1960.
 
Creator Секо, Я.
 
Subject український самвидав
шістдесятництво
нелегальна література
організаційна мережа
читацька аудиторія
 
Description У статті досліджено формування мережі українського самвидаву першої половини
1960-х рр. Основну увагу скеровано на визначення організаційної мережі, читацької аудиторії у
досліджуваний період.
В статье исследовано формирование сети украинского самиздата первой половины 1960-х гг.
Основное внимание направлено на определение организационной сети, читательской аудитории в
исследуемый период.
This article explores the formation o f network Ukrainian samizdat first half o f 1960 ’s main focus
directed to determining the organizational network, readership in the study period.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T07:43:51Z
2015-01-26T07:43:51Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Секо, Я. Український самвидав першої половини 1960-х рр. [Текст] / Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 241–246. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5031
 
Language uk
 
Relation Історія