Запис Детальніше

Розвиток початкової і середньої освіти на Тернопільщині у 1772-1914 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток початкової і середньої освіти на Тернопільщині у 1772-1914 рр.
Развитие начального и среднего образования на в Тернопольщине в 1772-1914 гг.
 
Creator Шумська, В.
 
Subject початкова освіта
середня освіта
імперія Габсбургів
Тернопільщина
гімназія
 
Description У статті досліджено основні тенденції і особливості розвитку початкової та середньої
освіти на Тернопільщині упродовж 1772-1914 рр. Автором проаналізовано розпорядження
австрійської влади щодо створення не лише народних шкіл, але й приватних навчальних
закладів. Охарактеризовано реформи влади в освітній сфері.
В статье исследованы основные тенденции и особенности развития начального и среднего
образования на Тернопольщине в течение 1772-1914 гг. Автором проанализированы распоряжения
австрийских властей по созданию государственных народных школ, но и частных учебных
заведений. Охарактеризованы реформы власти в образовательной сфере.
The article examines the main trends and features of primary and secondary education in Ternopil
region during the 1772-1914. The author analyzes the available Austrian authorities to establish public
schools, not only public but also private schools. Characterizes the reform of power in the educational
sphere.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T07:51:12Z
2015-01-26T07:51:12Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Шумська, В. Розвиток початкової і середньої освіти на Тернопільщині у 1772-1914 рр. [Текст] / Віра Шумська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 201–206. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5032
 
Language uk
 
Relation Історія