Запис Детальніше

Історіографія диктатури Прімо де Рівери в Іспанії (1923-1930 рр.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історіографія диктатури Прімо де Рівери в Іспанії (1923-1930 рр.)
Историография диктатуры Примо де Риверы в Испании (1923-1930 гг).
Historiography of dictatorship of the Primo de Rivera in Spain (1923-1930)
 
Creator Скопова, О.
 
Subject Іспанія
історіографія
Прімо де Рівера
диктатура
авторитарний режим
 
Description В статті аналізується радянська та зарубіжна історична література про режим
генерала М. Прімо де Рівери в Іспанії упродовж 1923-1930 рр.
В статье анализируется советская и зарубежная историческая литература о режиме
генерала М. Примо де Риверы в Испании 1923-1930 гг.
The article analyses the soviet and foreign historical literature about the regime of the general
M. Primo de Rivera in Spain 1923-1930.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T07:57:12Z
2015-01-26T07:57:12Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Скоповап, О. Історіографія диктатури Прімо де Рівери в Іспанії [Текст] : 1923–1930 рр. / Олена Скоповап // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 260–264. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5033
 
Language uk
 
Relation Історія