Запис Детальніше

Вплив революційних подій 1905-1907 років на систему державного іпотечного кредитування в Україні

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив революційних подій 1905-1907 років на систему державного іпотечного кредитування в Україні
Влияние революционных событий 1905-1907 годов на систему государственного ипотечного кредита в Украине
The influence of revolutionary events 1905-1907 on the state credit system in Ukraine
 
Creator Терещенко, В.
 
Subject Селянський земельний банк
Державний дворянський земельний банк
аграрна політика
ринок землі
посередницькі операції
 
Description У статті досліджуються зміни в діяльності державних земельних банків під впливом
революційних подій 1905-1907рр.
В статте исследованы изменения в работе государственных земельных банков под влиянием
революционных событий 1905-1907 гг.
In this article the author deals with the problem of the influence of revolutionary events 1905-1907 on
the state credit system in Ukraine
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T08:10:17Z
2015-01-26T08:10:17Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Терещенко, В. Вплив революційних подій 1905–1907 років на систему державного іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Валентин Терещенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 35–39. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5035
 
Language uk
 
Relation Історія