Запис Детальніше

Сепаратистські рухи в незалежній Україні: витоки, суб'єкти та об'єкти процесу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сепаратистські рухи в незалежній Україні: витоки, суб'єкти та об'єкти процесу
Сепаратистские движения в независимой Украине: истоки, субъекты и объекты процесса
Separatist movements in independent Ukraine: origins subjects and objects of the process
 
Creator Ярмоленко, М.
 
Subject автономія
сепаратизм
національно-культурні товариства
національні меншини
Україна
 
Description У статті показано особливості розгортання сепаратистських рухів в Україні, основними
виразниками яких стали представники деяких громадсько-політичних організацій національних
меншин прикордонних областей нашої держави. Визначено способи можливої протидії
поширенню автономістських гасел серед представників національних меншин.
В статье раскрыты особенности развития сепаратистских движений в Украине, главными
выразителями которых стали представители некоторых общественно-политических организаций
национальных меньшинств нашего государства. Определены способы возможных противодействий
распространению автономных идей среди представителей национальных меньшинств.
The article demonstrates peculiarities of the development of separatist movements in Ukraine that are
articulated by representatives of certain non-governmental and political organizations of the national
minorities in the border regions of our state. The ways of possible counteraction against the spread of
autonomist slogans among the representatives of national minorities are defined.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T08:23:10Z
2015-01-26T08:23:10Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Ярмоленко, М. Сепаратистські рухи в незалежній Україні: витоки, суб'єкти та об'єкти процесу [Текст] / Марія Ярмоленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 106–111. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5037
 
Language uk
 
Relation Історія