Запис Детальніше

Українська народна кулінарія XVIII - початку XIX ст. (за матеріалами художніх творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українська народна кулінарія XVIII - початку XIX ст. (за матеріалами художніх творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка)
Украинская народная кулинария XVIII - начала XIX веков (по материалам художественных произведений Г.Ф.Квитки-Основьяненка)
Ukrainian ethnic cuisine of the 18th - beginning of the 19th centuries (based on the materials of the artistic works of H. Ph. Kvitka-Osnovianenko)
 
Creator Ятищук, О.
 
Subject Слобожанщина
українська народна кулінарія
художні твори
Г. Ф. Квітка- Основ ’яненко
кінець XVII - початокXIX ст.
 
Description У статті проаналізовано художні твори Г. Ф. Квітки-Основ ’ненка, у яких відображено
функціонування та регіональні особливості традиційної народної їжі, напоїв та продуктів
харчування українців Слобожанщини XVII - початку XIX ст.
В статье дан анализ художественным произведениям Г. Ф.Квитки-Основьяненка, в которых
отображен вопрос функционирования и региональных особенностей традиционной народной пищи,
напитков и продуктов питания украинцев Слобожанщины XVIII - начала XIX веков.
The article analyzes the artistic works of H. Ph. Kvitka-Osnovianenko in which the question of the
functioning and regional peculiarities of the traditional ethnic food, drinks and products of nourishment of
Ukrainians who lived in Slobozhanshchyna in the 18th- beginning of the 19th centuries is represented.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T08:40:07Z
2015-01-26T08:40:07Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Ятищук, О. Українська народна кулінарія XVIII – почаку ХІХ ст. [Текст] : за матеріалами художніх творів Г. Ф. Квітки-Основ'яненка / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 194–201. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5038
 
Language uk
 
Relation Історія