Запис Детальніше

Вплив комплексу мистецтв на формування естетичного досвіду студентів класичних університетів Польщі (культурологічний і аксіологічний підходи)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив комплексу мистецтв на формування естетичного досвіду студентів класичних університетів Польщі (культурологічний і аксіологічний підходи)
Влияние комплекса искусств на формирование эстетического опыта студентов классических университетов Польши (культурологический и аксиологический подходы)
Interaction of art types and their impact on taesthetic experience formation among university students of Poland (culturological and axiological approaches)
 
Creator Безсмертна, О. В.
 
Subject естетичний досвід
культурні цінності
вплив мистецтва
творча експресія
духовна гармонія
 
Description Розглядається процес формування естетичного досвіду студентів
класичних університетів у працях провідних українських і польських вчених з
позицій культурологічного і аксіологічного підходів. Обґрунтовується доцільність
їхнього застосування.
Рассматривается процесс формирования эстетического опыта студентов
классических университетов в трудах выдающихся украинских и польских ученых
с позиций культурологического и аксиологического подходов. Обосновывается
целесообразность их использования.
The article concerns the formation of aesthetic experience of university students
by Polish and Ukrainian scholars. The research is based on culturological and
axiological approaches.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T10:22:55Z
2015-01-26T10:22:55Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Безсмертна, О. В. Вплив комплексу мистецтв на формування естетичного досвіду студентів класичних університетів Польщі (культурологічний і аксіологічний підходи) [Текст] / О. В. Безсмертна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 98–101. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5043
 
Language uk
 
Relation Педагогіка