Запис Детальніше

Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти
Художественная образованность как компонент духовно-культурной ценности образования
Artistic erudition as component of spiritual and cultural value of education
 
Creator Безугла, М. В.
 
Subject духовно-культурна цінність освіти
творчість
творчість
емоційність
пізнавальна парадигма
культуро творча парадигма
 
Description Стаття присвячена дослідженню художньої освіченості як компонента
духовно-культурної цінності освіти. Особлива увага приділяється визначенню
сутності художньої освіченості та її ролі в процесі формування духовно-
культурної освіченої особистості сучасного студента.
Статья посвящена исследованию художественной образованности как
компонента духовно-культурной ценности образования. Особое внимание
уделяется определению сущности художественной образованности и ее роли в
процессе формирования духовно-культурной образованной личности
современного студента.
The article is devoted to the research of artistic erudition as component of
spiritual and cultural value of education. Special attention is paid to the defining the
essence of artistic erudition and its role in the process of spiritual and cultural welleducated
personality of the modern student development.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T10:27:36Z
2015-01-26T10:27:36Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Безугла, М. В. Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти [Текст] / М. В. Безугла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 7–11. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5044
 
Language uk
 
Relation Педагогіка