Запис Детальніше

Формування диригентських прийомів у майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування диригентських прийомів у майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки
Формирование у будущих учителей музыки дирижёрских приёмов в процессе профессиональной подготовки
Formation of future teachers of music conductor's methods in the process of conducting and choral training
 
Creator Бондаренко, А. В.
 
Subject диригентський прийом
диригентсько-хорова підготовка
диригентська техніка
педагогічні умови
музично-педагогічна освіта
 
Description У статті конкретизовано сутність поняття «диригентський прийом».
Подано зміст, класифікації, шляхи й засоби, наявні методи формування
диригентських прийомів у майбутніх учителів музики під час вивчення циклу
диригентсько-хорових дисциплін. Виокремлено складові змісту навчального
прийому, шляхи та принципи засвоєння диригентських прийомів.
В статье конкретизирована сущность понятия «дирижерский приём».
Дано содержание, классификации, пути и способы, методы формирования
дирижерских приёмов у будущих учителей музыки во время изучения цикла
дирижёрско-хоровых дисциплин. Выделено составные части содержания
учебного приёма, пути и принципы усвоения дирижёрских приёмов.
The article concretized essence of the concept «the conductor's reception». Given
the content, classification, ways and means and methods of forming the conductor's
reception at the future music teachers during the study cycle, conducting and choral disciplines. The author singles out the components of the contents of educational
approach, the principles and methods of mastering conducting techniques.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T10:47:36Z
2015-01-26T10:47:36Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Бондаренко, А. В. Формування диригентських прийомів у майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки [Текст] / А. В. Бондаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 127–131. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5046
 
Language uk
 
Relation Педагогіка