Запис Детальніше

Основні аспекти педагогічного досвіду роботи з ансамблем бандуристів

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні аспекти педагогічного досвіду роботи з ансамблем бандуристів
Отдельные аспекты педагогического опыта работы с ансамблем бандуристов
Main aspects of pedagogical experience working with the ensemble of bandura-players
 
Creator Гриб, О. А.
 
Subject кобзарство
бандурист
ансамбль
педагогічна освіта
виконавство
творча особистість
концертна діяльність
репертуар
 
Description У статті подається коротка історична довідка про кобзарське
мистецтво. Висвітлюється проблематика організації та праці з ансамблем
бандуристів, психологічні аспекти роботи в такому колективі. Розглядаються
питання репертуарної політики бандуристів зокрема та ансамблів.
В статье дается краткая историческая справка о кобзарском искусстве.
Освещается проблематика организации и труда с ансамблем бандуристов,
психологические аспекты работы в таком коллективе. Рассматриваются
вопросы репертуарной политики бандуристов частности и ансамблей.
In this this article is a short history of the Cossack art, highlighted the problems
of organization and work of Bandura Ensemble, psychological aspects of working in a
bandura ensemble, repertoire policy of soloist-bandurist and ensembles.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:15:14Z
2015-01-26T11:15:14Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Гриб, О. А. Основні аспекти педагогічного досвіду роботи з ансамблем бандуристів [Текст] / О. А. Гриб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 109–112. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5051
 
Language uk
 
Relation Педагогіка