Запис Детальніше

Мистецтво як засіб формування естетичних почуттів студентів

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мистецтво як засіб формування естетичних почуттів студентів
Искусство как средство формирования эстетических чувств студентов
Art as the means of formation of aesthetical feelings
 
Creator Кудінова, Г. Л.
 
Subject духовність
естетичні почуття
краса
мистецтво
твір мистецтва
прекрасне
 
Description У статті аналізується значення естетичних почуттів у духовному
розвитку студентів та роль мистецтва в їх формуванні. Розглядаються основні принципи впливу мистецтва на людину та характеристики твору мистецтва,
здатного зумовити в людини естетичні почуття. Обґрунтовується необхідність
формування естетичних почуттів студентів засобами мистецтва у вихованні
духовної особистості.
В статье анализируется значимость эстетических чувств в духовном
развитии студентов и роль искусства в их формировании. Рассматриваются
основные принципы влияния искусства на человека и характеристики
произведения искусства, способного вызвать у человека эстетические чувства.
Обосновывается необходимость формирования эстетических чувств студентов
средствами искусства в воспитании духовной личности.
The article analyzes the importance of aesthetic feelings in the spiritual
development of students and the role of the art in the process of their forming. The main
principles of the influence of art on a person are considered and the main
characteristics of a piece of art that can evoke the aesthetic feelings are given. The
necessity of the forming of students’ aesthetic feelings by means of art in the process of
the upbringing of a spiritual personality is proved.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:29:44Z
2015-01-26T11:29:44Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Кудінова, Г. Л. Мистецтво як засіб формування естетичних почуттів студентів [Текст] / Г. Л. Кудінова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 77–80. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5053
 
Language uk
 
Relation Педагогіка