Запис Детальніше

Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб'єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб'єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі
Феномен понимания как механизм гармонизации личностной сферы субъектов музыкально-педагогического процесса в высшей школе
Phenomenon of understanding how mechanisms of harmonization personal sphere subjects music-pedagogical process in higher education
 
Creator Олексюк, О. М.
 
Subject музично-педагогічний процес у вищій школі
розуміння
гармонізація
особистісна сфера
суб’єкти
 
Description У статті показано, що в умовах соціокультурних змін і суперечливості
сучасного музично-педагогічного процесу у вищій школі феномен розуміння
набуває статусу механізму гармонізації особистісних сфер суб’єктів музично-
педагогічного процесу у вищій школі.
В статье показано, что в условиях социокультурных изменений и
противоречивости современного музыкально-педагогического процесса в высшей
школе феномен понимания приобретает статус механизма гармонизации
личностных сфер субъектов музыкально-педагогического процесса в высшей
школе.
The article attempts to show that in the social and cultural changes and
contradictions of contemporary music and teaching process in higher education understand the phenomenon acquires the status of a mechanism harmonize personal
areas of musical subjects of educational process in higher education.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:47:09Z
2015-01-26T11:47:09Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Олексюк, О. М. Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб'єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі [Текст] / О. М. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 3–7. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5057
 
Language uk
 
Relation Педагогіка