Запис Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013
 
Description В анотованому бібліографічному покажчику зібрано інформацію про друковані наукові праці, навчально-методичні посібники та електронні інформаційні джерела викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, видані у 2013 році. Праці науковців розміщено за розділами в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації до статей, опублікованих у фахових виданнях, подано трьома мовами (українською, російською та англійською), тексти анотацій збережено в авторських варіантах.
Бібліографічні описи зроблено згідно з чинними державними стандартами. За достовірність фактів, правильність назв, анотацій відповідальність несуть автори публікацій.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-02-26T08:00:16Z
2014-02-26T08:00:16Z
2014-02
 
Type Book
 
Identifier Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013 : бібліогр. покажчик / уклад.: І. А. Чайка ; редкол.: В. П. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – 333 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3886
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка