Запис Детальніше

Рефлексивные модели обучения как условие формирования творческой самостоятельности личности педагога

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рефлексивные модели обучения как условие формирования творческой самостоятельности личности педагога
Рефлексивні моделі навання як умова формування творчої самостійності особистості педагога
Reflexive teaching models as the condition of creative independent of teacher’s personality formation
 
Creator Татаринцева, Н. Е.
Реброва, О. Е.
 
Subject современный педагог
педагогическая технология
самопознание
рефлексия
творчество
самостоятельность
творческая самостоятельность
личностный рост
 
Description В статье раскрыты основные тенденции в развитии педагогических
технологий формирования творческой, самостоятельной личности педагога на
примере моделей рефлексивной деятельности. Представлены рефлексивные
модели обучения, рефлексивно-творческие, рефлексивно-диалоговые, диалогово-
побуждающие методы обучения, показатели творческой самостоятельности.
В статті розкрито основні тенденції у розвитку педагогічних технологій
формування творчої, самостійної особистості педагога на прикладі моделей
рефлексивної діяльності. Подано рефлексивні моделі навчання, рефлексивно- творчі, рефлексивно-діалогові, діалогово-спонукальні, які спрямовують методи
навчання на спонукання творчої самостійності; подаються показники творчої
самостійності.
The article discloses the main trends in the development of educational
technologies of a creative, independent teacher’s personality formation on example of
reflective activity models; reflective teaching models, reflexive-creative, reflexivedialogical,
dialogic-prompting teaching methods, indicators of creative independence
are presented.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T12:22:44Z
2015-01-28T12:22:44Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Татаринцева, Н. Е. Рефлексивные модели обучения как условие формирования творческой самостоятельности личности педагога [Текст] / Н. Е. Татаринцева, О. Е. Реброва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 38–43. – Библиогр. в конце ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5067
 
Language ru
 
Relation Педагогіка