Запис Детальніше

Особливості російської системи судочинства на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості російської системи судочинства на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст.
Особенности русской системы судопроизводства на Правобережной Украине в конце XVIII ст.
The peculiarities of russian system of law poceedings in Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII century
 
Creator Бармак, М.
 
Subject Правобережна Україна
Річ Посполита
Російська імперія
судоустрій
судочинство
 
Description У статті розглянуто питання впровадження російської системи судочинства та
судоустрою на землях Правобережної України наприкінці XVIII ст., описано найхарактерніші
риси судової системи Речі Посполитої, розкрито політику Катерини ІІ та Павла І у цій сфері.
В статье рассмотрены вопросы внедрения российской системы судопроизводства и судоустройства на землях Правобережной Украины в конце XVIII ст., описано характерные черты судебной системы Речи Посполитой, раскрыто политику Екатерины II и Павла I в этой области.
The issues of implementing of Russian system of law proceedings and judicial system on the lands of
Right-bank Ukraine at the end of XVIII century are considered in this article, the most peculiar characteristics
of Rzeczpospolita judicial system are described, and the policy of Catherine II and Paul I in this
sphere is analyzed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T08:19:56Z
2015-01-29T08:19:56Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Бармак, М. Особливості російської системи судочинства на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. [Текст] / Микола Бармак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 12–16. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5077
 
Language uk
 
Relation Історія