Запис Детальніше

Господарство церковних селян на Правобережній Україні в першій третині ХІХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Господарство церковних селян на Правобережній Україні в першій третині ХІХ ст.
Хозяйство церковных крестьян на Правобережной Украине в первой трети ХІХ ст.
Development of farms church peasants Ukraine Right bank in the first third of the nineteenth century
 
Creator Левицький, В.
 
Subject Правобережна Україна
маєток
товарно-грошові відносини
церковні селяни
товарне виробництво
 
Description У статті проаналізовано питання економічного розвитку господарства селян церковних
маєтків на Правобережній Україні в першій третині ХІХ ст.
В статье рассмотрен вопрос економического развития хозяйства крестьян церковных имений на Правобережной Украине в первой трети ХІХ ст.
The paper considers the question of economic development of peasants church estates in the Ukraine in the first third of the nineteenth century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T08:27:22Z
2015-01-29T08:27:22Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Левицький, В. Господарство церковних селян на Правобережній Україні в першій третині ХІХ ст. [Текст] / Віталій Левицький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 17–22. – Бібліогр.в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5078
 
Language uk
 
Relation Історія