Запис Детальніше

Розвиток тваринництва у військових поселеннях Київської і Подільської губерній (40–50-ті рр. ХІХ ст.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток тваринництва у військових поселеннях Київської і Подільської губерній (40–50-ті рр. ХІХ ст.)
Развитие животноводства в военных поселениях Киевской и Подольской губерний (40–50-х гг. ХIХ ст.)
Development of stock-raising at the militari settlements of Kyiv and Podillya provinces (40–50 ХІХ of century)
 
Creator Луговий, Б.
 
Subject Київська губернія
Подільська губернія
військові поселення
тваринництво
сільське господарство
 
Description У статті проаналізовано становлення тваринництва у військових поселеннях Київської і
Подільської губерній в окреслений період. Досліджено особливості формування поселенської системи та її вплив на розвиток тваринництва як основної галузі економічного поступу.
В статье проанализировано становление животноводства в Киевской и Подольской губерний в данный период. Исследовано особенности формирования поселенческой системы и её влияние на развитиеживотноводства как главной отрасли экономического роста.
Settlement of stock-raising at the military settlements of Kyiv and Podillya provinces in certain period
is analysed in the article. Pecularities of settlement system formation and its effect on the development
of stock-raising as the main industry of economic growing are investigated.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T08:37:44Z
2015-01-29T08:37:44Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Луговий, Б. Розвиток тваринництва у військових поселеннях Київської і Подільської губерній [Текст] : 40–50-ті рр. ХХ ст. / Богдан Луговий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 22–25. – Бібліогр.в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5079
 
Language uk
 
Relation Історія