Запис Детальніше

Участь російських військ у поділах Речі Посполитої на Правобережній Україні

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Участь російських військ у поділах Речі Посполитої на Правобережній Україні
Участие российских войск в разделах Речи Посполитой на Правобережной Украине (1792–1795 гг.)
Participation of russian military forces in the divisions of Rzeczpospolita on the Right-Bank Ukraine (1792–1795)
 
Creator Скрипник, А.
 
Subject Російська імперія
Річ Посполита
Правобережна України
армія
анексія
 
Description У статті досліджено участь російської армії в якості ефективного інструмента
зовнішньої політики Російської імперії в процесі ліквідації польської державності.
В статье показано участие российской армии в качестве эффективного инструмента внеш-
ней политики Российской империи в процессе ликвидации польской государственности.
The paper considers the participation of Russian army as an effective instrument of Russian empire’s
foreign policy in the process of Polish state independence abolishment.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T08:46:16Z
2015-01-29T08:46:16Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Скрипник, А. Участь російських військ у поділах Речі Посполитої на Правобережній Україні [Текст] / Анатолій Скрипник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 8–11. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5080
 
Language uk
 
Relation Історія