Запис Детальніше

Розвиток матеріально-технічної бази поміщицьких та селянських господарств Харківської губернії в умовах ринкової трансформації українського суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток матеріально-технічної бази поміщицьких та селянських господарств Харківської губернії в умовах ринкової трансформації українського суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
Развитие материально-технической базы помещицкого и крестьянского хозяйства Харьковской губернии в условиях рыночной трансформации украинского общества (вторая половина XIX – начало ХХ века)
Development logistics landlords and farms Kharkiv province under market transformation ukrainian society (second half of XIX – XX century)
 
Creator Трубчанінов, М.
 
Subject матеріально-технічна база
землеробський реманент
сільське господарство
аграрний розвиток
ринкова трансформація українського суспільства
 
Description У статті досліджується розвиток землеробського реманенту, як важливої складової
матеріально-технічної бази поміщицьких і селянських господарств Харківської губернії у другій
половині XIX – на початку XX ст. Основна увага приділяється процесам придбання,
виготовлення, вдосконалення та використання сільськогосподарського реманенту українськими
землеробами.
В статье исследуется развитие земледельческого инвентаря, как важной составляющей
материально-технической базы помещичьих и крестьянских хозяйств Харьковской губернии во
второй половине XIX – начале XX века. Основное внимание уделяется процессам приобретения,
изготовления, усовершенствования и использования сельскохозяйственного инвентаря украинскими земледельцами.
Annotation: In this article the development of the agricultural implements as the significant part of
the material and technical basis of the manor and peasant households of the Kharkov province in the second
part of the 19th and the beginning of the 20th century is investigated. The primary attention is paid to
the processes of gaining, producing, improvement and using of the agricultural implements by Ukrainian
landowners.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T09:03:23Z
2015-01-29T09:03:23Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Трубчанінов, М. Розвиток матеріально-технічної бази поміщицьких та селянських господарств Харківської губернії в умовах ринкової трансформації українського суспільства [Текст] : друга половина ХІХ – початок ХХ століття / Микола Трубчанінов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 31–36. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5081
 
Language uk
 
Relation Історія