Запис Детальніше

Дрібне промислове підприємництво українського жіноцтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дрібне промислове підприємництво українського жіноцтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Мелкое промышленное предпринимательство украинских женщин во второй половине XIX – в начале XX века
Small business industrial ukrainian women in second half XIX – early XX century
 
Creator Вановська, І.
 
Subject дрібне промислове підприємництво
жіночі ремесла
кустарництво
соціально-економічна організація
гендерна економіка
 
Description У статті розглядається розвиток жіночого дрібного промислового підприємництва в
Україні упродовж другої половини XIX – початку XX ст., аналізуються соціально-економічна
організація, масштаби та географія основних жіночих промислів і ремесел.
В статье рассматривается развитие женского мелкого промышленного предприниматель-
ства в Украине во второй половине XIX – начале XX века, анализируются социально-экономическая организация, масштабы и география основныхженских промыслов и ремесел.
In the article the development of the women’s small industrial business in Ukraine in the second part
of the 19th and in the beginning of the 20th century is examined, social-economic organization, scales and
the geography of the main women’s trades and professions are analysed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T09:11:34Z
2015-01-29T09:11:34Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Вановська, І. Дрібне промислове підприємництво українського жіноцтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / Інна Вановська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 26–30. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5082
 
Language uk
 
Relation Історія