Запис Детальніше

Роль жіноцтва в громадському житті України в період першої та другої світових воєн

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль жіноцтва в громадському житті України в період першої та другої світових воєн
Роль женщин в общественной жизни Украины в период первой и второй мировых войн
The role of women in public life in Ukraine during the first and second world wars
 
Creator Христенко, О.
 
Subject жіночі організації
громадська діяльність
Перша світова війна
Друга світова війна
“жіноче обличчя” війни
 
Description У статті репрезентовано досвід громадської діяльності українського жіноцтва, його
суспільну роль в період Першої та Другої світових воєн.
У статье представлен опыт общественной деятельности украинских женщин, их роль в пе-
риод Первой и Второй мировых войн.
The article shows the experience of public activity of Ukrainian women, its social role during the First and Second World Wars.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T09:31:53Z
2015-01-29T09:31:53Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Христенко, О. Роль жіноцтва в громадському житті України в період Першої та Другої світових воєн [Текст] / Ольга Христенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 78–81. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5084
 
Language uk
 
Relation Історія