Запис Детальніше

Внутрішня торгівля товарами харчової промисловості в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Внутрішня торгівля товарами харчової промисловості в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Внутренняя торговля товарами пищевой промышленности в украинских губерниях Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ ст.
Internal trade in goods food in Ukraine in the second half of XIX – early ХХ century
 
Creator Лень, А.
 
Subject внутрішня торгівля
українські губернії
Російська імперія
харчова промисловість.
 
Description Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку внутрішньої торгівлі товарами
харчової промисловості в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX – на
початку XX ст.
Статья посвящена исследованию проблем развития внутренней торговли товарами пищевой
промышленности в украинских губерниях Российской империи во второй половине XIX – начале XX
вв.
The article investigates the development of internal trade of food industry in Ukraine in the second
half of XIX – early XX centuries.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T09:47:22Z
2015-01-29T09:47:22Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лень, А. Внутрішня торгівля товарами харчової промисловості в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Андрій Лень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 68–72. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5085
 
Language uk
 
Relation Історія