Запис Детальніше

Участь українських кустарів у сільськогосподарських та промислових виставках ХІХ – початку ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Участь українських кустарів у сільськогосподарських та промислових виставках ХІХ – початку ХХ століття
Участие украинских кустарей в сельскохозяйственных и промышленных выставках XIX – начала XX века
Participation in artisanal ukrainian agricultural and industrial exhibitions XIX – early XX century
 
Creator Маслов, М.
 
Subject сільськогосподарська та промислова виставка
кустарні промисли
виставкова справа
експонування
кустарні вироби
 
Description У статті досліджується участь українських кустарів у народногосподарських виставках,
що відбувалися в Російській імперії та європейських державах упродовж XIX – початку XX ст.
Основна увага приділяється з’ясуванню масштабів та особливостей участі українських
кустарів у виставковій справі.
В статье исследуется участие украинских кустарей в народнохозяйственных выставках,
которые проходили на протяжении XIX – начала XIX века. Основное внимание уделяется уточнению масштабов и особенностей участия украинских кустарей в выставочном деле.
In the article the participation of the Ukrainian handicraftsmen in the national economic exhibitions,
which were running during the 19th and in the beginning of the 20th century is examined. The primary attention
is paid to the specification of the scales and features of the Ukrainian handicraftsmen’s participation
in the exhibition business.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T09:53:48Z
2015-01-29T09:53:48Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Маслов, М. Участь українських кустарів у сільськогосподарських та промислових виставках ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / Микола Маслов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 36–44. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5086
 
Language uk
 
Relation Історія