Запис Детальніше

Забезпечення обробної промисловості українських губерній Російської Імперії інженерно-технічними фахівцями у дугій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Забезпечення обробної промисловості українських губерній Російської Імперії інженерно-технічними фахівцями у дугій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Обеспечение обрабатывающей промышленности украинских губерний Российской империи инженерно-техническими специалистами во второй половине XIX – в начале ХХ ст.
Providing of refine industry ukrainian provinces of Russian empire by engineering and technical specialists in the second half of XIX – at the beginning of XX centupies
 
Creator Москалюк, М.
 
Subject Україна
Російська імперія
обробна промисловість
інженерно-технічні кадри
фахівці
 
Description У статті досліджується система підготовки та забезпечення технічних кадрів для
обробної промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. та низка інших питань досліджуваної проблематики.
В статье исследуется система подготовки и обеспечения технических кадров для обраба-
тывающей промышленности украинских губерний Российской империи во второй половине XIX –
начале ХХ вв. и ряд других вопросов исследуемой проблематики.
The system of preparation and providing of technical shots for finishing industry of the Ukrainian
provinces of Russian empire in the second half XIX – at the beginning of XX is probed in the article and
some other questions of this theme.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T10:00:58Z
2015-01-29T10:00:58Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Москалюк, М. Забезпечення обробної промисловості українських губерній Російської Імперії інженерно-технічними фахівцями у дугій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Микола Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 54–60. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5087
 
Language uk
 
Relation Історія