Запис Детальніше

Становлення пролетаріату до політики розкуркулення та колективізації в УСРР

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Становлення пролетаріату до політики розкуркулення та колективізації в УСРР
Отношение пролетариата к политики раскулачивания и коллективизации в УССР
Attitudes to policy proletariat dispossession and collectivization in the USSR
 
Creator Мовчан, О.
 
Subject розкуркулення
олективізація
УСРР
робітничий клас
сталінський режим
 
Description У статті проаналізовано ставлення різних груп робітничого класу Української РСР до
сталінської аграрної “революції”, досліджено їх соціальне походження, проаналізовано
засудженн ними політики розкуркулення і колективізації.
В статье проанализировано отношение различных групп рабочего класса Украинской ССР к
сталинской аграрной “революции”, исследованы их социальное происхождение, проанализированы
осуждение ими политики раскулачивания и коллективизации.
This article analyzes an attitude of different groups of working class in Ukrainian SSR towards Stalin’s
agrarian revolution, studied their social origin, analyzed their conviction politics dispossession and
collectivization.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T10:12:51Z
2015-01-29T10:12:51Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Мовчан, О. Становлення пролетаріату до політики розкуркулення та колективізації в УСРР [Текст] / Ольга Мовчан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 73–78. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5088
 
Language uk
 
Relation Історія