Запис Детальніше

Особливості діяльності польської митної служби у Західній Україні в міжвоєнний період

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості діяльності польської митної служби у Західній Україні в міжвоєнний період
Особенности деятельности польской таможенной службы в Западной Украине в межвоенный период
Features of polish customs Western Ukraine in the interwar period
 
Creator Русенко, С.
 
Subject Річ Посполита
Західна Україна
державні органи влади
митна справа
митні органи
 
Description Статтю присвячено дослідженню організаційних особливостей здійснення митної справи у
Західній Україні. Окрім того, важливе місце відведено організації митної справи на
новостворених кордонах та всередині митної території.
Статья посвящена исследованию организационных особенностей осуществления таможен-
ного дела на западноукраинских землях, которые находились под властью Польши, организация
таможенного дела на вновь созданных границах и в середине таможенной территории. Проведен
обзор экономического развития территории Польши.
The article is devoted research of organizational features of realization of custom business on West
Ukraine earths which were under power of Poland, organization of custom business on the accrued
scopes and in a middle custom territory. The review of economic development of territory of Poland is
conducted.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T10:19:37Z
2015-01-29T10:19:37Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Русенко, С. Особливості діяльності польської митної служби у Західній Україні в міжвоєнний період [Текст] / Святослав Русенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 81–85. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5089
 
Language uk
 
Relation Історія