Запис Детальніше

Економічне становище римо-католицької церкви на Поділлі руга половина ХІХ – початок ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економічне становище римо-католицької церкви на Поділлі руга половина ХІХ – початок ХХ ст.
Экономическое состояние римо-католической церкви на Подолье вторая половина ХХ – начало ХХ вв.
Economical condition of the catholic church in Podillia second half XIX – early XX century
 
Creator Зваричук, Е.
Толстопятова, Д.
 
Subject економічне становище
Поділля
Римо-католицька церква
російська влада
законодавство
 
Description У статті досліджено економічне становище римо-католицької церкви та спроби його
обмеження з боку російської влади. Окрім того, проаналізовано законодавчі акти, що
регламентували економічні взаємини Римо-католицької церкви (РКЦ) з російською владою.
В статье исследовано экономическое положение римо-католической церкви и попытки его
ограничения со стороны российской власти. Кроме того проанализированы законодательные акты, регламентирующие экономические отношения римо-католической церкви с российской властью.
This article explores the economic situation of the Catholic Church and attempts to limit by Russian
authorities. Besides analysis of legislative acts regulating economic relations between the Catholic
Church with the Russian authorities.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-30T12:42:18Z
2015-01-30T12:42:18Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Зваричук, Е. Економічне становище римо-католицької церкви на Поділлі [Текст] : руга половина ХІХ – початок ХХ ст. / Е. Зваричук, Д. Толстопятова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 44–49. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5092
 
Language uk
 
Relation Історія