Запис Детальніше

Реформування системи освіти Другої Речі Посполитої на початку 30-х років ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Реформування системи освіти Другої Речі Посполитої на початку 30-х років ХХ століття
Реформирование системы образования Второй Речи Посполитой в начале 30-х годов ХХ века
Reforming the educational system of the Second Polish Republic in the early 30-ies of xx century
 
Creator Галай, М.
 
Subject реформа
система освіти
Друга Річ Посполита
нормативно-правове регулювання
 
Description У статті досліджується реформування системи освіти Другої Речі Посполитої на
початку 30-х років ХХ століття. Аналізується нормативно-правове регулювання системи
освіти Польської держави, характеризується позитивні та негативні чинники проведених змін.
З’ясовано зміст реформування системи адміністрування системи освіти.
В статье исследуется реформирования системы образования Второй Речи Посполитой в начале 30-х годов ХХ века. Анализируется нормативно-правовое регулирование системы образования Польского государства, характеризуется положительные и отрицательные факторы произведенных изменений. Выяснено содержание реформирования системы администрирования системы образования.
The article examines the reform of the education system of the Second Polish Republicin the early
30-ies of XX century. Analyzes the legal regulation of the education system of the Polish state, characterized
by positive and negative factors of the changes. Explained the content of the reform of the administration
system education.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-30T12:55:26Z
2015-01-30T12:55:26Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Галай, М. Реформування системи освіти Другої Речі Посполитої на початку 30-х років ХХ століття [Текст] / Микола Галай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 100–105. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5094
 
Language uk
 
Relation Історія;