Запис Детальніше

Культурно-освітні процеси в західних областях України (1944–1953 рр.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Культурно-освітні процеси в західних областях України (1944–1953 рр.)
Культурно-образовательные процессы в западных областях Украины (1944–1953 гг.)
Cultural and educational processes western region Ukraine (1944–1953)
 
Creator Леськів, М.
 
Subject західні області України
культурно-освітні процеси
освіта
наука
культура
 
Description У статті досліджено основні тенденції розвитку освіти, науки і культури західних
областей України (1944–1953 рр.).
В статье исследованы основные тенденции развития образования, науки и культуры западных областей Украины (1944–1953 гг).
The main tendencies of education, science and culture development of West Ukrainian lands (1944–1953) are highlighted in the article.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-30T13:10:27Z
2015-01-30T13:10:27Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Леськів, М. Культурно-освітні процеси в західних областях України [Текст] : 1944–1953 рр. / Мар'яна Леськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 122–127. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5095
 
Language uk
 
Relation Історія