Запис Детальніше

Справа “Пришляка і голояда” в історії ОУН

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Справа “Пришляка і голояда” в історії ОУН
Дело “Пришляка и Голояда” в истории ОУН
“Pryshlyak and Holoyad” case in the history of OUN
 
Creator Саківський, І.
 
Subject Тернопільське воєводство
ОУН
націоналісти
атентат
польська поліція
 
Description У статті автор аналізує найвідоміший атентат ОУН у Тернопільському воєводстві.
Основна увага приділена причинам акції та процесу поліційного розслідування.
В статье автор анализирует известный атентат ОУН в Тернопольском воеводстве. Основ-
ное внимание уделено причинам акции и ходу полицейского расследования.
The article examines the most famous Assassination OUN in Ternopil province. The main attention is
paid to the causes of action and the police investigation.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T07:29:36Z
2015-02-03T07:29:36Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Саківський, І. Справа "Пришляка і Голояда" в історії ОУН [Текст] / Ігор Саківський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 105–109. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5099
 
Language uk
 
Relation Історія