Запис Детальніше

Політика радянської влади у релігійній сфері у 50–60-ті рр. ХХ ст.: за матеріалами Тернопільської області

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Політика радянської влади у релігійній сфері у 50–60-ті рр. ХХ ст.: за матеріалами Тернопільської області
Политика советской власти в религиозной сфере в 50-60 гг. ХХ в.: по материалам Тернопольской области
Policy of soviet power in religious policies 50-60-th XX century: by Ternopil region
 
Creator Шустак, І.
 
Subject Тернопільська область
радянська влада
релігійне життя
церква
релігія
 
Description У статті охарактеризовано основні аспекти релігійного життя та проаналізовано вплив
політики радянської влади на релігійне становище у Тернопільській області у 50–60 рр. ХХ
століття.
В статье охарактеризованы основные аспекты религиозной жизни и проанализировано влияние политики советской власти на религиозное положение в Тернопольской области в 50–60 гг. ХХ века.
The article described the basic aspects of religious life and the influence of Soviet policy on the religious
situation in the Ternopil region in the 50–60 years of the twentieth century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T07:43:33Z
2015-02-03T07:43:33Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Шустак, І. Політика радянської влади у релігійній сфері у 50–60-ті рр. ХХ ст. [Текст] : за матеріалами Тернопільської області / Іван Шустак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 137–142. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5101
 
Language uk
 
Relation Історія