Запис Детальніше

Кооперативна діяльність Іванни Блажкевич у Східній Галичині: 1905–1939 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кооперативна діяльність Іванни Блажкевич у Східній Галичині: 1905–1939 рр.
Кооперативная деятельность Иванны Блажкевич в Восточной Галичине: 1905–1939 рр.
Cooperative activites of Ivanna Blazhkevych in Eastern Galychyna
 
Creator Чорна, М.
 
Subject Іванна Блажкевич
Східна Галичина
кооперація
громадсько-економічна діяльність
кооперативна ідеологія
 
Description У статті досліджено кооперативну діяльність Іванни Блажкевич у Східній Галичині у кінці
XIX – 30-х рр. XX ст., проаналізовано її економічну працю, розкрито роль та значення у
розвитку українського кооперативного руху.
В статье исследовано кооперативную деятельность Иванны Блажкевич в Восточной Галичине в конце XIX – середины XX ст., проанализировано общественно-экономическую работу, раскрыта ее роль и значение в развитии украинского кооперативного движения.
We investigated cooperative activities of Ivanna Blazhkevych in Eastern Galychyna at the end of ХІХ
and at the middle of ХХ centuries, analyzed social-economical activities, revealed her role and influence
on development of Ukrainian cooperative movement.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T08:31:10Z
2015-02-03T08:31:10Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Чорна, М. Кооперативна діяльність Іванни Блажкевич у Східній Галичині [Текст] : 1905–1939 рр. / Мар'яна Чорна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 177–183. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5107
 
Language uk
 
Relation Історія