Запис Детальніше

Україно-англійські дипломатичні зв'язки у 1917–1921 роках

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Україно-англійські дипломатичні зв'язки у 1917–1921 роках
Украино-английские дипломатические связи в 1917–1921 годах
Ukrainian and english diplomatic relations in 1917–1921 years
 
Creator Дацків, І.
 
Subject Великобританія
Україна
україно-англійські зв’язки
українська революція
національно-визвольні змагання
 
Description У статті проаналізовано зовнішню політику Великобританії щодо України у 1917–1921
роках. Відображено особливості відносин між Англією та українськими урядами в добу
національно-визвольних змагань. Розкрито вплив політики Великобританії на становлення та
розвиток української державності.
В данной статье проанализирована внешняя политика Великобритании относительно Украины в 1917–1921 гг. Показаны особенности отношений между Англией и украинскими правительствами во время национально-освободительных соревнований. Раскрыто влияние политики
Великобритании на становление и развитие украинской государственности.
This article analyzes the foreign policy of Great Britain to Ukraine in 1917–1921 years. Show features
of the relations between England and the Ukrainian government a day of national liberation movements.
Reveals the impact of UK policythe formation and development of Ukrainian statehood.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T08:44:25Z
2015-02-03T08:44:25Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Дацків, І. Україно-англійські дипломатичні зв'язки у 1917–1921 роках [Текст] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 185–192. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5109
 
Language uk
 
Relation Історія