Запис Детальніше

Проблеми взаємовідносин Польщі з державами антикомінтернівського пакту в 30-х рр. ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми взаємовідносин Польщі з державами антикомінтернівського пакту в 30-х рр. ХХ ст.
Проблемы взаимоотношений Польши с государствами антикоминтерновского пакта в 30-х гг. ХХ в.
Problems of Poland’s relations with the states of the states of the anticomintern pact in the 1930s
 
Creator Комар, В.
 
Subject Польща
прометеїзм
Р. Смаль-Стоцький
Антикомінтернівський пакт
вісь Рим-Берлін-Токіо
 
Description У статті розкрито спроби політичних діячів Польщі заручитися підтримкою Німеччини,
Італії та Японії для реалізації концепції прометеїзму, що полягала в ослабленні та
розчленуванні СРСР на незалежні національні держави.
Раскрыты попытки политических деятелей Польши заручиться поддержкой Германии,
Италии и Японии для реализации концепции прометеизма, которая предполагала ослабление и
расчленение Советского Союза на независимые национальные государства.
The articles describes attempts of Poland’s statesmen to receive a powerful backing from Germany,
Italy, and Japan to realize the concept of prometheism, which was aimed at the collapse of the USSR in
order to establish independent nation states.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T08:52:14Z
2015-02-03T08:52:14Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Комар, В. Проблеми взаємовідносин Польщі з державами антикомінтернівського пакту в 30-х рр. ХХ ст. [Текст] / Володимир Комар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 198–203. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5110
 
Language uk
 
Relation Історія