Запис Детальніше

Італійська еміграція до Франції у 1919–1939 роках

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Італійська еміграція до Франції у 1919–1939 роках
Итальянская эмиграция во Франциюв 1919–1939 годах
Italian emigration to France in 1919–1939 years
 
Creator Купин, Л.
 
Subject Франція
італійці
італійська еміграція
законодавство
фашизм
 
Description В історії еміграції у Франції упродовж міжвоєнного двадцятиріччя італійці становили
найбільш потужну та масштабну хвилю заробітчан. Значною мірою на це впливала
кон’юнктура на французькому ринку праці та атмосфера у французько-італійських відносинах.
Ліберальне налаштування з боку Франції забезпечувало італійцям чисельну перевагу та високий
рівень самоорганізації.
В истории иммиграции во Франции на протяжении межвоенного двадцатилетия итальянцы
составляли наиболее мощной и масштабной волне мигрантов. Во многом на это влияла конъюнктура на французском рынке труда и атмосфера в французско-итальянских отношениях. Либеральное настройки со стороны Франции обеспечивало итальянцам численное преимущество и
высокий уровень самоорганизации.
Tracing back to the history of immigration in France during interwar twentieth Italians formed the
most powerful and huge wave of workers. Mainly the conjuncture on the French labor market and the atmosphere
of French-Italian relations influenced it. Liberal attitude of France ensured a numerous advantages
and high level of self-organizing to Italian people.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T08:58:41Z
2015-02-03T08:58:41Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Купин, Л. Італійська еміграція до Франції у 1919–1939 роках [Текст] / Леся Купин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 193–197. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5111
 
Language uk
 
Relation Історія