Запис Детальніше

Інформаційна політика США в Ірані в період правління уряду М. Мосаддика

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформаційна політика США в Ірані в період правління уряду М. Мосаддика
Информационная политика США в Иране в период правления правительства М.Мосаддыка
The United State’s informational policy in Iran during M. Mosaddeq ruling
 
Creator Разіцький, В.
 
Subject пропаганда
інформаційна політика
муджатхидін
аятола
муфтій
 
Description Поширення інтересів США в Ірані відбувалося при досить не стабільній міжнародній
ситуації. Автор зробив спробу з’ясувати роль інформаційної політики Сполучених Штатів
Америки у процесі формування підґрунтя для становлення “особливих відносин” між
Вашингтоном і Тегераном в період правління в Ірані уряду М. Мосаддика.
Распространение интересов США в Иране происходило при весьма неблагоприятной международной обстановке. Автор сделал попытку выяснить роль информационной политики СоединенныхШтатов в процессе формирования почвы для становления “особенных отношений” между Вашингтоном и Тегераном в период правления в Иране правительства М. Мосаддыка.
The USA disseminated its interests in Iran under the difficult international circumstances. The author
tries to find out the role of American informational policy in the process of molding the underground for
establishment of a “special relationship” between Washington and Tehran during the ruling of Iranian
Prime Minister Dr. M. Mosaddeq.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T09:46:27Z
2015-02-03T09:46:27Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Разіцький, В. Інформаційна політика США в Ірані в період правління уряду М. Мосаддика [Текст] / Віталій Разіцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 203–207. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5114
 
Language uk
 
Relation Історія