Запис Детальніше

Формування світогляду В'ячеслава Будзиновського

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування світогляду В'ячеслава Будзиновського
Формирование мировоззрения Вячеслава Будзыновского
The formation of political views of Vyacheslav Budzynovsky
 
Creator Цаль, А.
 
Subject світогляд
політичні погляди
В. Будзиновський
М. Драгоманов
І. Франко
 
Description У статті проаналізовано становлення світогляду В’ячеслава Будзиновського. Визначено
основні чинники, що впливали на формування його громадських та політичних поглядів.
В статье проанализировано становление мировоззрения Вячеслава Будзиновского. Определены основные факторы, которые влияли на формирование его общественных и политических
взглядов.
The article analyzes the worldview of Vyacheslav Budzynovsky. Determined the main factors that influenced
on formation of his social and political views.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T09:54:29Z
2015-02-03T09:54:29Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Цаль, А. Формування світогляду В'ячеслава Будзиновського [Текст] / Андрій Цаль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 168–171. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5115
 
Language uk
 
Relation Історія