Запис Детальніше

Реформа системи охорони здоров'я у Республіці Польща: 1997–1999 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Реформа системи охорони здоров'я у Республіці Польща: 1997–1999 рр.
Реформа системы здравоохранения в Республике Польша: 1997–1999 гг.
Reform of system of health protection is in Republic Poland: 1997–1999
 
Creator Білянський, О.
 
Subject Польща
здоров’я
реформа
страхування здоров’я
служба охорони здоров’я
 
Description У статті проаналізовано особливості та основні тенденції підготовки й впровадження
основних змін у польській системі охорони здоров’я в кінці ХХ століття.
В статье проанализированы особенности и основные тенденции подготовки и внедрения основных изменений в польской системе здравоохранения в конце ХХ века.
The article analyzes the features and main trends preparation and implementation of basic changes
in the Polish system of health protection in the late twentieth century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T10:04:12Z
2015-02-03T10:04:12Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Білянський, О. Реформа системи охорони здоров'я у Республіці Польща [Текст] : 1997–1999 рр. / Олег Білянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 207–211. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5116
 
Language uk
 
Relation Історія