Запис Детальніше

Країни Вишеградської групи та Україна: досвід та перспективи співробітництва

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Країни Вишеградської групи та Україна: досвід та перспективи співробітництва
Страны Вишеградской групы и Украина: опыт и перспективы сотрудничества
The Visegrad group countries and Ukraine: experience and prospects of cooperation
 
Creator Чорна, Н.
 
Subject Вишеградська група
Україна
ЄС
інтеграція
співробітництво
 
Description У статті проаналізовано взаємини країн Вишеградської групи з Україною, з’ясовано
найближчі перспективи співробітництва сторін у контексті сучасних геополітичних викликів.
В статье проанализированы взаимоотношения стран Вишеградской группы с Украиной, а
также выяснены ближайшие перспективы сотрудничества сторон в контексте современных
геополитических вызовов.
The article analyzes the relationship between the Visegrad countries and Ukraine and clears up the
nearest prospects of cooperation in the context of modern geopolitical challenges.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T10:12:38Z
2015-02-03T10:12:38Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Чорна, Н. Країни Вишеградської групи та Україна: досвід та перспективи співробітництва [Текст] / Наталія Чорна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 211–216. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5117
 
Language uk
 
Relation Історія