Запис Детальніше

Бережанський замок в історичному, соціально-економічному та культурному розвитку міста Бережани в другій половині XVI – XVII ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Бережанський замок в історичному, соціально-економічному та культурному розвитку міста Бережани в другій половині XVI – XVII ст.
Бережанский замок в историческом, социально-экономическом и культурном развитие города Бережаны во второй половине XVI–XVII в.
The сastle of Berezhany of historical, socio-economic and cultural development of Berezhany town in the second half of the 16th century – 17th century
 
Creator Чуйко, С.
 
Subject Бережанський замок
місто Бережани
оборонні споруди
соціально-економічний розвиток
культурно-духовне життя
 
Description У статті аналізуються основні етапи заснування і розбудови Бережанського замку як
визначної фортифікаційної споруди Західного Поділля. Автор аналізує роль замкового комплексу
в житті міста та його вплив на особливості розвитку найважливіших сфер життя Бережан
упродовж другої половини XVI–XVII ст.
В статье рассматриваются основные этапы возникновения и преобразования Бережанского
замка как выдающегося фортификационного сооружения Западного Подолья. Автор анализирует
роль замкового комплекса в жизни города, а также его влияние на особенности развития самых
важных сфержизни Бережан на протяжении второй половины XVI – XVII ст.
This article considers basic stages of foundation and formation of Berezhany Castle as a significant
fortification building in Western Podillya. The author analyses the role of the castle complex in the town’s
life and its influence on the peculiarities of main life spheres in Berezhany during the second half of the
XVI–XVII century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T10:24:22Z
2015-02-03T10:24:22Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Чуйко, С. Бережанський замок в історичному, соціально-економічному та культурному розвитку міста Бережани в другій половині XVI – XVII ст. [Текст] / Сергій Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 224–229. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5118
 
Language uk
 
Relation Історія