Запис Детальніше

Пресові видання УНДО – важливе джерело дослідження національно-культурного руху в Західній Україні в міжвоєнний період

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Пресові видання УНДО – важливе джерело дослідження національно-культурного руху в Західній Україні в міжвоєнний період
Прессовые издания УНДО – важный источник исследования национально-культурного движения в Западной Украине в межвоенный период
Press publications UNDO – an important source research national cultural movement in Western Ukraine during the interwar period
 
Creator Муц, О.
 
Subject періодика
Східна Галичина
суспільно-політичне життя
міжвоєнний період
національно-демократичні видання
 
Description У статті проаналізовано національно-демократичну періодику Східної Галичини,
визначено роль тематичних публікацій у суспільно-політичному житті міжвоєнного періоду.
В статье проанализирована национально-демократическая периодика Восточной Галиции,
определена роль тематических публикаций в общественно-политической жизни межвоенного периода.
The article analyzes the national democratic periodicals in Eastern Galicia, the role of thematic publications
in Public Life inter-war period.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-04T12:46:34Z
2015-02-04T12:46:34Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Муц, О. Пресові видання УНДО – важливе джерело дослідження національно-культурного руху в Західній Україні в міжвоєнний період [Текст] / Оксана Муц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 242–246. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5122
 
Language uk
 
Relation Історія