Запис Детальніше

Генеза нових релігійних течій у сучасній українській та зарубіжній історіографії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Генеза нових релігійних течій у сучасній українській та зарубіжній історіографії
Генезис новых религиозных движений в современной украинской и зарубежной историографии
Genesis of new religious movements in modern ukrainian and foreign historiography
 
Creator Орлов, В.
 
Subject історіографія
нова релігійна течія
нова релігійність
традиційна релігія
трансформаційний процес
 
Description У статті розглянуто основні сучасні дослідження українських та зарубіжних вчених, які
висвітлюють ґенезу нових релігійних течій та потребують подальшої систематизації, що
дозволяє прогнозувати масштаби, особливості та перспективи розвитку нової релігійності в
Україні та її місце у формуванні демократичного суспільства.
В статье рассмотрены основные современные исследования украинских и зарубежных ученых, освещающие генезис новых религиозных движений и требующие дальнейшей систематизація, что позволяет увидеть масштабы, особенности и перспективы развития новой религиозности в Украине и ее место в формировании демократического общества.
The article describes the main current research of Ukrainian and foreign scientists, covering the
genesis of new religious movements and require further systematization, which allows you to see the
scope, characteristics and prospects of development of a new religion in Ukraine and its place in the formation
of a democratic society.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-04T12:57:13Z
2015-02-04T12:57:13Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Орлов, В. Генеза нових релігійних течій у сучасній українській та зарубіжній історіографії [Текст] / Владлен Орлов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 265–271. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5126
 
Language uk
 
Relation Історія