Запис Детальніше

Видавничо-бібліотечна діяльність Лохвицького товариства сільських господарів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Видавничо-бібліотечна діяльність Лохвицького товариства сільських господарів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Издательско-библиотечная деятельность Лохвицкого общества сельских хозяев в конце XIX – в начале ХХ ст.
Publishing and library activities Lokhvitsa society of farmers in the late ХІХ-th – early ХХ-th centuries
 
Creator Демуз, І.
 
Subject Лохвицьке товариство сільських господарів
видавнича діяльність
друковане видання
громадська бібліотека
передплатники
 
Description У статті проаналізовано видавничо-бібліотечну діяльність Лохвицького товариства
сільських господарів, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Розкрито його роль в культурному поступі
й економічному розвитку сільської громади.
В статье проанализирована издательско-библиотечную деятельность Лохвицкого общества
сельских хозяев в конце ХІХ – начале ХХ ст. Раскрыта его роль в культурном и экономическом
развитии сельской общины.
In the article publishing and library activity of Lokhvitsa society of farmers in the end of the ХІХth –
early ХХth centuries were analyzed. Reveals its role in the cultural progress and economic development
of rural communities.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:07:51Z
2015-02-11T11:07:51Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Демуз, І. Видавничо-бібліотечна діяльність Лохвицького товариства сільських господарів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Інна Демуз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 43–48. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5146
 
Language uk
 
Relation Історія