Запис Детальніше

Забезпечення харчової промисловості України інженерно-технічними кадрами в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Забезпечення харчової промисловості України інженерно-технічними кадрами в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Обеспечение пищевой промышленности Украины инженерно-техническими кадрами во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Providing food industry in Ukraine with engineer-technical staff in the second half of XIX – early ХХ century
 
Creator Лень, А.
 
Subject Україна
харчова промисловість
технік
кадри
робітники
 
Description Стаття присвячена аналізу забезпечення харчової промисловості інженерно-технічними
кадрами в Україні в другій половині XIX – на початку XX ст.
Статья посвящена исследованию и анализу обеспечения пищевой промышленности инженерно-техническими кадрами на Украине во второй половине XIX – начале XX вв.
The article deals with the research and analysis of providing food industry with engineer-technical
personnel and other aspects of this problem in Ukraine in the second half of XIX – early XX century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:16:38Z
2015-02-11T11:16:38Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лень, А. Забезпечення харчової промисловості України інженерно-технічними кадрами в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Андрій Лень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 38–43. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5147
 
Language uk
 
Relation Історія