Запис Детальніше

Економічна політика державних інституцій у галузі обробної промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економічна політика державних інституцій у галузі обробної промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Экономическая политика государственных институций в отраслях отделочной промышленности украинских губерний Русской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ века
Economic policy of state institutions in manufacturing industry of the ukrainian provinces of the Russian empire in the second half of the ХІХ early ХХ century
 
Creator Москалюк, М.
 
Subject економічна політика
владні інституції
обробна промисловість
Російська імперія
українські губернії
 
Description Стаття присвячена ключовим проблемам державного регулювання галузей обробної
промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Статья посвящена ключевым проблемам государственного регулирования отраслей отделочной промышленности украинских губерний Русской империи во второй половине ХІХ – начале
ХХ века.
The article is dedicated to the key problems of the state adjustment of manufacturing industry in the
Ukrainian provinces of the Russian Empire in the second half of the ХІХ early ХХ century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:34:51Z
2015-02-11T11:34:51Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Москалюк, М. Економічна політика державних інституцій у галузі обробної промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Микола Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 32–38. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5149
 
Language uk
 
Relation Історія