Запис Детальніше

Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.
Роль западноукраинского региона в институализации и деятельности Народного руха Украины конце 80-х – начале 90-х годов XX в.
Participation of Western Ukraine in the Narodnyi rukh of the late 80-s early 90-ies of XX century
 
Creator Бондаренко, С.
 
Subject Народний Рух України
Західна Україна
відродження
українська державність
кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст
 
Description У статті, використовуючи архівні матеріали та періодичні видання, автор розглядає
вплив західних областей України, зокрема Тернопільської області на процес інститулізації та
основні напрямки діяльності Народного Руху України у контексті відродження української
державності наприкінці 80 – на початку 90-х років ХХ ст.
В статье автор, используя архивные материалы и периодические издания, рассматривает
влияние западных областей Украины, в частности Тернопольской области на процесс институлизации и основные направления деятельности Народного Руха Украины в контексте возрождения
украинской государственности в конце 80 – в начале 90-х годов.
The article examines the impact of Western Ukraine, in particular of the Ternopil region activities of
Narodnyi Rukh of Ukraine in the context of the revival of Ukrainian statehood in the late 1980s – early
90-ies of XX century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:49:56Z
2015-02-11T11:49:56Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Бондаренко, С. Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. [Текст] / Сергій Бондаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 137–141. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5151
 
Language uk
 
Relation Історія