Запис Детальніше

Деякі аспекти умов соціальної реадаптації демобілізованих воїнів у перші повоєнні роки в Україні

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Деякі аспекти умов соціальної реадаптації демобілізованих воїнів у перші повоєнні роки в Україні
Некоторые аспекты условий социальной реадаптации демобилизованных воинов в первые послевоенные годы на Украине
Some aspects terms of resettlement of demobilized soldiers in the early postwar years in the Ukraine
 
Creator Бушин, М.
Суденко, О.
 
Subject реадаптація
демобілізовані
допомога
інваліди
жебрацтво
 
Description У статті проаналізовано окремі наслідки Великої Вітчизняної війни та їх вплив на
становище різних соціальних категорій, зокрема колишніх воїнів та окреслені деякі аспекти
політики органів державної влади, скеровані на полегшення процесу соціальної реадаптації
фронтовиків на території України.
В статье проанализированы отдельные последствия Великой Отечественной войны и влияние их на положение различных социальных категорий, включая бывших воинов, а также обозначены некоторые аспекты политики органов государственной власти, направленные на облегчение
процесса социальной реадаптации фронтовиков на территории Украины.
The article analyzes some effects of WWII and their impact on the social status of different social
categories, including former soldiers, and outlined some aspects of social policy of public authorities that
have been directed to facilitate the readaptation soldiers in Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:57:27Z
2015-02-11T11:57:27Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Бушин, М. Деякі аспекти умов соціальної реадаптації демобілізованих воїнів у перші повоєнні роки в Україні [Текст] / М. Бушин, О. Суденко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 141–145. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5152
 
Language uk
 
Relation Історія